Sadrazam

SADRAZAMKÖY (LIVERA – LIVERAS)

Köy ; Girne’nin batısında , Koruçam (Kormacit)  Yarımadası   kuzeybatı sahil yolu üzerinde , Kormacit Burnu’na çok yakın bir yerde kurulmuştur. Girne’den uzaklığı  40  kilometredir . Doğuda Kayalar (Orga)  ve güneydoğuda Koruçam (Kormacit) köyleri ile komşudur. Kuzeyi ve batısı denizdir . Kıbrıs adasının kuzeybatıdaki son noktası olan Kormacit Burnu’nun köyden uzaklığı   1.5 – 2 km’dir. Köy topraklarının büyük bir bölümünü , batısındaki Güzelyurt (Omorfo) Körfezi sahilleri  oluşturur.

1974’ten önce nüfusunun tamamını Rumların oluşturduğu köyün orjinal  adı olan “Liveras”ın nereden geldiği bilinmemektedir . Her ne kadar Rum araştırmacı N. Klerides bu ismin önceleri “Liviera”, daha sonra “Livieros” ve son olarak “Liveras” şeklinde kullanıldığını ve bu ismin Lüzinyan döneminden kalma olduğunu belirtse de, köyün adına hiçbir Orta Çağ haritasında rastlanılmaz. 1974’ten sonra köy adları Türkçeleştirilirken köye “Sadrazamköy” adı verilmiştir.

Köy denize çok yakın bir düzlük üzerinde kuruludur. Güneye doğru yükselti artar. Güneyi ormanlıktır ve “Kormacit Ormanı” adıyla bilinen araziler , orman ağaçları ve  maki bitki topluluğu ile kaplıdır. 20 Temmuz 1974’ten sonra köye Türkiye’nin Araklı-Trabzon yöresinden göç eden aileler yerleştirilmiştir. Köylünün başlıca gelir kaynakları hayvancılık , kuru ziraat , sulanabilen yerlerde sebzecilik ve bölgedeki zeytin ile harup ağaçlarıdır.

1996 yılındaki nüfus sayımında köyde 145 kişinin yaşadığı saptanmıştır. 2006 sayımında köy nüfusu 166, 2011 yılında ise 170 olmuştur.

KÖYÜN TARİHİ YERLERİ

KONSTANTİN (ST.CONSTANTINE) VE 
AGIA ELENİ (ST.HELENA) KİLİSESİ

Köyün ana kilisesidir. Bizans imparatoru Konstantin ve annesi Eleni (Helena)’ye adanan kilise ; antik bir yerleşim alanı  üzerinde  1894 yılında inşa edilmiş,  inşasında çamur ve tuğla kullanılmıştır. Kilisenin 1974’ten önce onarım gördüğü ve bu sırada orijinal özelliklerini kaybettiği sanılmaktadır. Camiye çevrilirken ana yapıda hiçbir değişiklik yapılmamış , sadece çan kulesine hoparlör takılmış ve kilise avlusunun kuzeybatı köşesine , camiye gelenlerin  abdest alabilmesi için üç çeşmeli , beton bir sebil yapılmıştır.

GÖZETLEME KULESİ

Köyün kuzeyinde , Kormacit Burnu yakınında kare şeklinde inşa edilmiş eski bir yapının kalıntıları bulunuyordu.Bu yıkık yapının Ortaçağ’da veya Venedik döneminde gözetleme kulesi olarak inşa edildiği ileri sürülmektedir. Köyün 8 km  güneybatısında , büyük bir kısmı deniz kenarında, iki veya üç tanesi de denizin içerisinde olan çok sayıda sütunlar bulunmaktadır.