Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/laptabel/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 164
İmar ve Bayındırlık İşleri – Lapta Belediyesi

İmar ve Bayındırlık İşleri

Lapta Belediyesi İmar ve Bayındırlık İşleri Birimi, memur ve teknik personel olmak üzere toplam 26  personeli ile  imar işleri kapsamında inşaat ruhsat işlerinin takibini, Girne Kaymakamlığı ile istişare içinde sürdürür. Lapta Belediyesi sınırları dahilindeki yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek olan herhangi bir inşaat, bölgenin imar durumu ve özelliklerine göre hazırlamış olduğu proje için önce Şehir Planlama Dairesinden Planlama Onay Belgesi aldıktan sonra, projenin Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis  Odaları Birliği Ortak Vize Bürosu tarafından  incelenip onaylanmasının ardından Girne Kaymakamlığına başvuru yapılarak proje teslim edilir. Lapta Belediyesi, bu aşamada devreye girer ve ilgili inşaatla ilgili görüşlerini Girne Kaymakamlığına bildirerek, ruhsatlandırma şartlarını sunar. İzinsiz yapılaşmalar için denetimlerini sürdürür.

İmar ve Bayındırlık İşleri Birimi, bayındırlık işleri kapsamında,yolların asfalt kaplama, parke döşeme işleri, kaldırımlar, yağmur suyu drenaj projeleri, otoparklar, taş duvarlar gibi bölgenin daha bayındır hale gelmesi için çalışır. Belediye tarafından doğrudan yapılan işler bu birim tarafından yerine getirilirken, ihale yoluyla yapılan işlerin denetimi de ayni birimin sorumluluğu altında bulunmaktadır. Yapımı devam eden işlerin, projeye uygunluğunun kontrolü, maliyet çalışmaları yapılarak, hakediş raporlarının hazırlanması işlerini gerçekleştirmektedir. Bu  şubeye bağlı diğer bir kısım ise park ve bahçelerdir. Bunların planlanması ve hayata geçirilmesinden İmar ve Bayındırlık İşleri Birimi sorumludur. Çiçeklendirme ve ağaçlandırma işleri, parkların düzenlenmesi, budama işleri, çiçek ekimleri,bölgenin yeşillendirilmesi gibi peyzaj çalışmaları bu birim tarafından sürdürülüyor.