Kolluk Birimi

İşyerlerinin denetimleri kapsamında; işyeri çalıştırma izinlerinin kontrolü, çalışanların sağlık karnesi kontrolü, gıda maddelerinin denetiminleri görevlerini üstlenmektedir. Seyyar satıcıların izinlendirilmesi veya engellenmesi, köpek denetimleri, ruhsatlandırılması ve başıboş köpeklerin Veteriner Dairesi ile işbirliğinde toplatılması gibi görevleri de Kolluk Biriminin takip ettiği görevler arasında yer almaktadır. Bölgedeki otel, pansiyon ve yatı evlerinin denetimi ve yatı ücretlendirilmelerinin yapılıp, faturalarının dağıtılması, kuyulardan taşan pis suların kontrolü ve önlenmesi için gereğinin yapılması (vidanjörle çektirilmesi ve/veya yeni kuyu kazdırılması vs.),  açık pazar gibi uygulamalarda düzenin sağlanması ve verilerinin toplanması, mezbahalardaki et kesimlerinin, kasapların kontrolü, yapılan pastırmaların tahlillerinin yaptırılması ve sağlık denetimleri, kaçak inşaatların İmar ve Bayındırlık Bölümüne bildirilip, işbirliği içerisinde mühürlenmesi, sağlık ve temizlik ile ilgili denetimlerin gerçekleştirilerek ilgili birimleri yönlendirmek, problemli hudut tespit ölçümlerinde bulunup rapor tutmak, T.C. vatandaşlarının oturma izni için evlerin durumu hakkında rapor hazırlanması, halkın huzuru ve güvenliği için gerekli emniyetin sağlanması işlerini kapsar.