Karpaşa

KARPAŞA (KARPASİA – KARPASHİA)

Girne’nin 30 km güneybatısındadır. Karpaşa , 1974’ten önce Maronitlerin yaşadığı 4 köyün en küçüğüydü . Adının Türkçe olan “Kurp-Asia” kelimelerinden türediği ve “Asya’nın yanında” anlamına geldiği tezi yaygındır.

1974’ten önce köy halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu . Bölgeye  düşen yıllık yağış miktarı çok olmadığı  için,  kuru tarım yapılmaktadır. Arazilerin büyük bir bölümü tarıma uygun değildir ve maki bitki örtüsü ile kaplıdır.  Zeytin, zeytin yağı  ve harup köylünün diğer gelir kaynaklarıydı . 2011 yılında yapılan nüfus sayımına göre köyün nüfusu 256 olarak belirlenmiştir.

KÖYÜN TARİHİ YERLERİ

KUTSAL HAÇ (TİMİOS STAVROS – HOLY CROSS) KİLİSESİ

Köy kilisesi “Kutsal Haç”a adanmıştır. Rupert Gunnis’e göre daha önce var olan eski bir kilisenin temelleri üzerine 1924 yılında yeniden inşa edilmiştir .

ANTİK NEKROPOL

Köyün doğusunda antik bir mezarlık alanı bulunmaktadır. Bu bölgede yapılan kazılarda çeşitli tarihi eserler gün ışığına çıkarılmıştır.