Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/laptabel/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 164
Su İşleri Birimi – Lapta Belediyesi

Su İşleri Birimi

Lapta Belediyesi Su İşleri Birimi memur ve teknik personel olmak üzere 23 personelden oluşmaktadır. Öncelikli olarak birim, halkın sağlıklı suyu kesintisiz olarak alması için yeni projeler ve çalışmalarla halka daha iyi hizmet vermek için çalışıyor. İçme suyu boru hattı döşenmesi, bölgelere göre su dağıtımının altyapı çalışmaları, su sayaç bağlantılarının gerçekleştirilmesi, şebekedeki arıza veya patlakların giderilmesi gibi işler, Su İşleri Biriminin görevleri arasındadır.

Bu bölümün bir diğer görevi, bölgelere su dağıtımını düzenlemektir. Özellikle yaz aylarında mevcut suyu kentin tüm noktalarına dönüşümlü ve eşit dağıtarak, halka hizmet vermek için çalışmalar sürdürmektedir.
Lapta Belediyesi geçtiğimiz yıllarda Lapta’da açtığı artezyen kuyusu ile, Lapta’daki su sıkıntısı tamamen ortadan kaldırılırken, yapımı tamamlanan yeni artezyen kuyusu ile, Karşıyaka içme suyu şebekesine takviye yapılarak, Karşıyaka İçme Suyu Tesisilerinden köylere dağıtılan su konusunda genel bir rahatlama olacaktır. Saatte 60 ton su şebekeye katılarak, Karşıyaka’da yaz aylarında oluşabilecek su sıkıntısı ortadan kaldırılacaktır.

Aynı zamanda yıllardır köylerimizde yaşanan su sıkıntısı, Lapta Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu yeni proje ile sona erdi. Akdeniz Köyü’ndeki içme suyu kuyularından çıkan ve hem Akdeniz hem de Tepebaşı, Koruçam, Çamlıbel ve Karpaşa’ya içme ve kullanma suyu olarak verilen suyun aşırı derecede tuzlu olması nedeni ile yıllardır var olan su sıkıntısı Akdeniz İçme Suyu Arıtma Tesisi Projemiz ile son buldu. Projenin tamamlanması ile çeşmelerden içilebilir kalitede su akmaktadır.

Lapta Belediyesi Su İşleri Birimi, kente verilen içme suyunun sağlıklı olmasını sağlamak için de çeşitli çalışmalar yapar, rutin olarak su numuneleri alınarak Devlet Laboratuarında su tahlilleri yapar ve bilimsel normlara göre klorlama işlemini gerçekleştirir. Su İşleri Birimi personeli, kent genelindeki su sayaçlarının kontrolünü ve okunmasını gerçekleştirir. Abonelere ait sayaçlar okunduktan sonra bu bilgiler bilgisayarlara aktarılır. Bilgisayarlarda işleme tabi tutulduktan sonra faturalanır abonelere iletilir, daha sonra da tahsilat yapılır.

Su bölümündeki idari kısım, içme suyu sorunu bulunan bölge ve sokaklardaki sorunları çözmek için projeler hazırlayarak ve ihtiyaca uygun depo ve şebekeleri yaşama geçirmek için çalışmaktadır. Ayrıca bölgede inşa edilen yeni konutların içme suyu bağlantısını sağlayan bölümdür.

Aynı zamanda, atıksu kuyuları için vidanjör hizmeti vermektedir. Bölgedeki vidanjörlerin Çamlıbel Doğal Arıtma Tesisi ve Lapta Atıksu Arıtma Tesisi’ne dökülerek, arıtılması işlerini kontrol eder. Aynı zamanda Çamlıbel Doğal Arıtma Tesisi ve Lapta Atıksu Arıtma Tesislerinin bakım, onarım ve idamesi birimin görevleri arasındadır.