Kılıçaslan

KILIÇARSLAN
(KÖRDEMEN – KONDEMENOS – KONTEMENOS)

Girne’nin 28 km güneybatısında , Çamlıbel – Lefkoşa anayolu üzerinde , Beşparmak dağlarının güneybatısındaki 220 metre yüksekliğindeki bir tepenin üzerinde kuruludur . 1974’ten önce köylünün geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktı. Seracılık da yaygındı . Köyde büyük çapta sebze ve meyve yetiştiriliyordu . Günümüzde de köyde yaşayan az sayıda ailenin de  ekonomik aktivitileri tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 1975’te köy adları Türkçeleştirilirken köye yeni bir ad verilmemiş , Kıbrıs Türklerinin köy için kullandığı “Kördemen” ismi devam ettirilmişti. Bu isim 1990’lı yılların ortalarına kadar kullanılmış , daha sonra köyün ismi  “Kılıçarslan” olarak değiştirilmiştir. Köyün adı , 21 Temmuz 1974 günü Bozdağ bölgesinde şehit düşen Piyade Er Seçim Kılıçarslan’ın soyadından yola çıkılarak “Kılıçarslan” olmuştur.
1974’ten önce köy büyük bir yerleşim yeriydi ve nüfusunun tamamını Rumlar oluşturuyordu.  II. Barış Harekatı sırasında Rumlar köyü terk ederek Güney’e geçince , köy askeri bölge olarak kullanıldığı için boş kalan köy evlerine uzun süre göçmen yerleştirilmedi . Daha sonra köyün çok küçük bir kısmı iskana açıldı ve köye çeşitli yerlerden Kuzey’e göç etmiş çok az sayıda göçmen yerleştirildi. 2011 nüfus sayımı verilerine göre köyün nüfusu 194’tür.

KÖYDEKİ  ÖNEMLİ  ESERLER

BAŞ MELEK MİKAİL (ARCHANGEL MİCHAEL) KİLİSESİ

1841 yılında inşa edilen köy kilisesi , başmelek  Mikail’e kutsanmıştır. Tek mekanlı olan kilise yapısı , Kıbrıs’taki birçok  XIX. yüzyıl  dönemine ait kiliselerde olduğu gibi çok büyüktür. Her yıl 6 Eylül ve 8 Kasım günlerinde köyün koruyucusu kabul edilen Mikail (Archangel Michael) adına dini kutlama ayini düzenlenirdi. Köyün dışında Agios Georgios ve Prophet Elijah (Prophitis İlias) ’a adanmış iki tane şapel bulunmaktadır.