Mali İşler Birimi

Lapta Belediyesi Mali İşler Birimi rutin işlerinin yanı sıra, diğer birimlerin hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli finansmanı sağlayan ve harcamaları planlayan bölüm olarak Belediye çalışmalarında etkin bir görev üstlenmektedir. Mali İşler Birimi yıllık bütçenin planlaması, yıllık gelir-gider hesaplamalarının yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve hesap denkliğinin sağlanması, Belediye alacaklarının tahsilatı, personel bilgilerinin kaydı, güncellenmesi, izinlerinin takibi ve maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi işlerini takip etmektedir.

Belediye sınırları dahilinde bulunan taşınmaz malların kaydı, tarhı ve tahsilatlarının gerçekleştiği emlak işleri, belediyenin mal ve hizmet alımlarının ödemelerinin yapılması, bölgedeki işyerlerinin kolluk birimi kontrolleri çerçevesinde işyeri izinlerinin düzenlenmesi gibi  yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde birçok görevleri vardır.