Gün: <span>8 Mayıs 2018</span>

Kolluk Birimi

İşyerlerinin denetimleri kapsamında; işyeri çalıştırma izinlerinin kontrolü, çalışanların sağlık karnesi kontrolü, gıda maddelerinin denetiminleri görevlerini üstlenmektedir. Seyyar satıcıların izinlendirilmesi veya engellenmesi, köpek denetimleri, ruhsatlandırılması ve başıboş köpeklerin Veteriner Dairesi ile işbirliğinde toplatılması gibi görevleri de Kolluk Biriminin takip ettiği görevler arasında yer almaktadır. Bölgedeki otel, pansiyon ve yatı evlerinin denetimi ve yatı ücretlendirilmelerinin yapılıp, faturalarının dağıtılması, kuyulardan taşan pis suların kontrolü ve önlenmesi için gereğinin yapılması (vidanjörle çektirilmesi ve/veya yeni kuyu kazdırılması vs.),  açık pazar gibi uygulamalarda düzenin sağlanması ve verilerinin toplanması, mezbahalardaki et kesimlerinin, kasapların kontrolü, yapılan pastırmaların tahlillerinin yaptırılması ve sağlık denetimleri, kaçak inşaatların İmar ve Bayındırlık Bölümüne bildirilip, işbirliği içerisinde mühürlenmesi, sağlık ve temizlik ile ilgili denetimlerin gerçekleştirilerek ilgili birimleri yönlendirmek, problemli hudut tespit ölçümlerinde bulunup rapor tutmak, T.C. vatandaşlarının oturma izni için evlerin durumu hakkında rapor hazırlanması, halkın huzuru ve güvenliği için gerekli emniyetin sağlanması işlerini kapsar.

Hizmet Birimi

Hizmet Birimi memur ve teknik personel olmak üzere 21 personelden oluşmaktadır.
Lapta Belediyesi sınırları dahilindeki tüm köylerin çöplerinin toplanarak Güngör Çöplüğü’ne ulaştırılması, birime bağlı 5 adet presli çöp kamyonu ile tüm köylerden toplanarak, 40 tonluk presli çöp kamyonu ile günde bir defa olmak üzere Güngör Çöplüğüne ulaştırılmaktadır.
Birimi, 1 adet liftli araç ile, elektrik tellerine zarar veren ağaçların budamalarını da gerçekleştirmektedir.
Belediyedeki ambarlarda malzeme giriş, çıkışları ve mal alımlarının kaydı tutulmaktadır.  Salhanede büyükbaş hayvan kesimleri, kasaplarda satılan etlerin kontrol edilmesi ve bu husustaki sağlık denetimlerinin yapılması bu bölümümüzün görevleri arasındadır.

Bunların yanında sinek, sivrisinek hamamböceği vb.haşereye karşı mücadele edilmesi de bu bölümün görev ve sorumlulukları arasındadır. Belediyemizin anlaşmalı olduğu Betatek İlaçlama Şti. ile haşareler ile kaynağında mücadele konusunda büyük yol katedilmiş olup, yapılan çalışmalar neticesinde önümüzdeki yıllarda sokaklarda gerçekleştirilen sinek ilaçlama işlemine gerek kalmadan, sinek ve haşarelerin önüne geçilebileceği düşünülmektedir.

Destek Hizmetleri Birimi

Lapta Belediyesinin Belediyeler reformu ile birlikte KKTC’nin en geniş yüzölçümüne sahip belediyesi konumuna gelmesi ile halka hizmet kalitesini artırmak için, yeni ambar ve atölye binası inşasını tamamlayarak, hizmete koydu. Lapta Atıksu Arıtma Tesisi yanında bulunan yeni bina, demir işleri atölyesi, kaporta boya atölyesi, oto-elektrik işleri atölyesi, araç bakım atölyesi (Makinist), genel motor tamir atölyesi ve ambar olmak üzere birçok birime hizmet veriyor. Ayrıca Lastik servisi ve araç yıkama servislerinin de hizmete girmesi ile birlikte Lapta Belediyesi hizmet alanında büyük bir yol katetmiş oldu.
Demir işleri atölyesinde Lapta Belediyesine bağlı tüm köyler için gerekli demir işleri yapılmaktadır. rogar kapakları, korkuluklar, ızgaralar, futbol sahaları için gerekli demir işleri, tribün yapımı, telleme işleri, tabelalar gibi birçok alana hizmet vermektedir.
Kaporta boya atölyesinde Lapta Belediyesi bünyesinde bulunan 67 araç 4 motosiklet olmak üzere toplam 71 aracın, iş sırasında gerçekleşen vuruk, kırık, pas gibi hasarlarının giderilerek, yeni gibi boyanarak hizmete sunulması işlerini kapsamaktadır.
Oto-elektrik işleri atölyesinde Lapta Belediyesi bünyesinde bulunan 71 aracın elektrik arızaları giderilmektedir.
Araç bakım atölyesinde, Lapta Belediyesi bünyesinde bulunan tüm araçların düzenli olarak servis ve bakımları yapılmaktadır. araç arızalarının giderilerek, bakım ve servislerinin zamanında yapılması dolayısı ile, araçların uzun ömürlü olması ve Belediyeye uzun süre hizmet vermesi amaçlanıyor. Araç arızalarının zamanında giderilmesi ile araçlar kısa sürede yeniden hizmet vermeye başlamaktadır.
Lastik servisi ile hizmet sırasında arızalanan veya lastiği patlayan araçlara anında müdahale edebilmektedir. Araç içerisinde hizmet veren servis zaman kaybına engel olmamak ve aracın arızasının giderilmesinin ardından hizmete kaldığı yerden devam edebilmesi için düşünüldü.

Kültür İşleri Birimi

Lapta Belediyesi Kültür İşleri Birimi Belediye sınırlarımız dahilindeki tüm yerleşim yerlerindeki kültürel etkinliklerin düzenlenmesinde görev alan birimdir. Bölgemizin kültür, tarih, doğa ve tüm güzelliklerinin tanıtılması için, olmazsa olmaz festivallerin organize edilmesinde etkin olarak görev üstlenmektedir.
Festivaller ile çeşitli etkinlikler, spor aktiviteleri , dans gösterileri ve birçok konserlerle bölgeye ziyaretçi akını yaşanmaktadır. Burada amaç bölgenin en iyi şekilde tanıtılması ve bölge halkının yarar sağlaması ön planda tutulmaktadır.
Bölge halkının kaynaşması ve sosyalleşmesi adına bisiklet turları, darts turnuvası, satranç turnuvası, tavla turnuvası, doğa yürüyüşleri, eğlence ve oyun günleri, uçurtma şenliği, yüzme yarışları gibi daha birçok turnuva ve yarışmalar düzenlenmektedir.
Belediyeler reformu ile Belediyemize bağlanan 14 köyün sahip olduğu değerleri, özellik ve güzellikleri tanıtmak amacı ile, Lapta Belediyesi köy muhtarlıkları ile ortak çalışmalar sonucunda Lapta Turizm Festivali,  Tepebaşı Medoş Lalesi Festivali, Hisarköy Orkide Festivali, Akdeniz Ayrelli Festivali ve yaklaşık 38 yıl aradan sonra bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Koruçam St. George Festivalini gerçekleştirdi.
Bölgede gerçekleştirilen sergi, konser, açılış, eğlence günleri, indirim günleri gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev alan bölümdür.

Mali İşler Birimi

Lapta Belediyesi Mali İşler Birimi rutin işlerinin yanı sıra, diğer birimlerin hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli finansmanı sağlayan ve harcamaları planlayan bölüm olarak Belediye çalışmalarında etkin bir görev üstlenmektedir. Mali İşler Birimi yıllık bütçenin planlaması, yıllık gelir-gider hesaplamalarının yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve hesap denkliğinin sağlanması, Belediye alacaklarının tahsilatı, personel bilgilerinin kaydı, güncellenmesi, izinlerinin takibi ve maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi işlerini takip etmektedir.

Belediye sınırları dahilinde bulunan taşınmaz malların kaydı, tarhı ve tahsilatlarının gerçekleştiği emlak işleri, belediyenin mal ve hizmet alımlarının ödemelerinin yapılması, bölgedeki işyerlerinin kolluk birimi kontrolleri çerçevesinde işyeri izinlerinin düzenlenmesi gibi  yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde birçok görevleri vardır.

Su İşleri Birimi

Lapta Belediyesi Su İşleri Birimi memur ve teknik personel olmak üzere 23 personelden oluşmaktadır. Öncelikli olarak birim, halkın sağlıklı suyu kesintisiz olarak alması için yeni projeler ve çalışmalarla halka daha iyi hizmet vermek için çalışıyor. İçme suyu boru hattı döşenmesi, bölgelere göre su dağıtımının altyapı çalışmaları, su sayaç bağlantılarının gerçekleştirilmesi, şebekedeki arıza veya patlakların giderilmesi gibi işler, Su İşleri Biriminin görevleri arasındadır.

Bu bölümün bir diğer görevi, bölgelere su dağıtımını düzenlemektir. Özellikle yaz aylarında mevcut suyu kentin tüm noktalarına dönüşümlü ve eşit dağıtarak, halka hizmet vermek için çalışmalar sürdürmektedir.
Lapta Belediyesi geçtiğimiz yıllarda Lapta’da açtığı artezyen kuyusu ile, Lapta’daki su sıkıntısı tamamen ortadan kaldırılırken, yapımı tamamlanan yeni artezyen kuyusu ile, Karşıyaka içme suyu şebekesine takviye yapılarak, Karşıyaka İçme Suyu Tesisilerinden köylere dağıtılan su konusunda genel bir rahatlama olacaktır. Saatte 60 ton su şebekeye katılarak, Karşıyaka’da yaz aylarında oluşabilecek su sıkıntısı ortadan kaldırılacaktır.

Aynı zamanda yıllardır köylerimizde yaşanan su sıkıntısı, Lapta Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu yeni proje ile sona erdi. Akdeniz Köyü’ndeki içme suyu kuyularından çıkan ve hem Akdeniz hem de Tepebaşı, Koruçam, Çamlıbel ve Karpaşa’ya içme ve kullanma suyu olarak verilen suyun aşırı derecede tuzlu olması nedeni ile yıllardır var olan su sıkıntısı Akdeniz İçme Suyu Arıtma Tesisi Projemiz ile son buldu. Projenin tamamlanması ile çeşmelerden içilebilir kalitede su akmaktadır.

Lapta Belediyesi Su İşleri Birimi, kente verilen içme suyunun sağlıklı olmasını sağlamak için de çeşitli çalışmalar yapar, rutin olarak su numuneleri alınarak Devlet Laboratuarında su tahlilleri yapar ve bilimsel normlara göre klorlama işlemini gerçekleştirir. Su İşleri Birimi personeli, kent genelindeki su sayaçlarının kontrolünü ve okunmasını gerçekleştirir. Abonelere ait sayaçlar okunduktan sonra bu bilgiler bilgisayarlara aktarılır. Bilgisayarlarda işleme tabi tutulduktan sonra faturalanır abonelere iletilir, daha sonra da tahsilat yapılır.

Su bölümündeki idari kısım, içme suyu sorunu bulunan bölge ve sokaklardaki sorunları çözmek için projeler hazırlayarak ve ihtiyaca uygun depo ve şebekeleri yaşama geçirmek için çalışmaktadır. Ayrıca bölgede inşa edilen yeni konutların içme suyu bağlantısını sağlayan bölümdür.

Aynı zamanda, atıksu kuyuları için vidanjör hizmeti vermektedir. Bölgedeki vidanjörlerin Çamlıbel Doğal Arıtma Tesisi ve Lapta Atıksu Arıtma Tesisi’ne dökülerek, arıtılması işlerini kontrol eder. Aynı zamanda Çamlıbel Doğal Arıtma Tesisi ve Lapta Atıksu Arıtma Tesislerinin bakım, onarım ve idamesi birimin görevleri arasındadır.