Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/laptabel/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 164
Koruçam – Lapta Belediyesi

Koruçam

Koruçam

KORUÇAM : MARONİT KÖYÜ
(KORMACİT – KORMAKITI – KORMAKİTİS)

Girne’nin 34 km batısında bulunan bir Maronit köyüdür. Köye iki değişik yol izlenerek gidilebilir. Köyün denize olan uzaklığı; kuzeyde 2 km,  batıdaki Güzelyurt (Omorfo) Körfezi’ne ise 5 km’dir. 2011 nüfus sayımı verilerine göre köyün nüfusu 309’dur.

Köyün adının kaynağı ile ilgili üç değişik söylenti vardır. Birinci söylentiye göre köyün adı “Koura” kelimesinden türemiştir . Koura , Lübnan’da bulunan bir köyün adıdır ve Kormacit köyünü kuranların bu köyden göç ettikleri söylenmektedir. İkinci söylentiye göre İ.Ö. VIII. yüzyılda ticaretle uğraşan Fenikeliler Lübnan’dan Kıbrıs’a gelmişler ve adanın kuzeybatısında, “Kormia” adlı bir ticaret kasabası kurmuşlardır. Tarihçiler bu kasabanın bugünkü Sadrazamköy (Livera) köyü yakınında olduğunu ileri sürmektedirler. Üçüncü söylenti V. yüzyılda yaşamış olan St.Barnabas’ın otobiografisinde ,  Livera köyünün yakınında “Krommiakitis” mevkiinin  bulunduğunu ve bu bölgenin antik bir devlet olan Kermia’nın hudutları içerisinde olduğunu yazmaktadır. Bu tarihçiler köyün adının “Krommiakitis” kelimesinden geldiğini ve St.Barnabas’ın bu köyü ziyaret ettiğine inandıklarını  belirmektedirler.

Köyün en önemli özelliği ,  bölgenin en çok yağış alan köyü oluşudur. Bu nedenle köyde tahıl ekildiği gibi , sulu tarım da yapılmaktadır. Köyde hayvancılık da gelişmiştir ve bölgenin diğer köylerine göre oldukça ileri durumdadır. Köy arazilerinde, çok sayıda zeytin ve harup ağacı da bulunmaktadır.

KÖYÜN TARİHİ YERLERİ