Ay: <span>Mayıs 2018</span>

Destek Hizmetleri Birimi

Lapta Belediyesinin Belediyeler reformu ile birlikte KKTC’nin en geniş yüzölçümüne sahip belediyesi konumuna gelmesi ile halka hizmet kalitesini artırmak için, yeni ambar ve atölye binası inşasını tamamlayarak, hizmete koydu. Lapta Atıksu Arıtma Tesisi yanında bulunan yeni bina, demir işleri atölyesi, kaporta boya atölyesi, oto-elektrik işleri atölyesi, araç bakım atölyesi (Makinist), genel motor tamir atölyesi ve ambar olmak üzere birçok birime hizmet veriyor. Ayrıca Lastik servisi ve araç yıkama servislerinin de hizmete girmesi ile birlikte Lapta Belediyesi hizmet alanında büyük bir yol katetmiş oldu.
Demir işleri atölyesinde Lapta Belediyesine bağlı tüm köyler için gerekli demir işleri yapılmaktadır. rogar kapakları, korkuluklar, ızgaralar, futbol sahaları için gerekli demir işleri, tribün yapımı, telleme işleri, tabelalar gibi birçok alana hizmet vermektedir.
Kaporta boya atölyesinde Lapta Belediyesi bünyesinde bulunan 67 araç 4 motosiklet olmak üzere toplam 71 aracın, iş sırasında gerçekleşen vuruk, kırık, pas gibi hasarlarının giderilerek, yeni gibi boyanarak hizmete sunulması işlerini kapsamaktadır.
Oto-elektrik işleri atölyesinde Lapta Belediyesi bünyesinde bulunan 71 aracın elektrik arızaları giderilmektedir.
Araç bakım atölyesinde, Lapta Belediyesi bünyesinde bulunan tüm araçların düzenli olarak servis ve bakımları yapılmaktadır. araç arızalarının giderilerek, bakım ve servislerinin zamanında yapılması dolayısı ile, araçların uzun ömürlü olması ve Belediyeye uzun süre hizmet vermesi amaçlanıyor. Araç arızalarının zamanında giderilmesi ile araçlar kısa sürede yeniden hizmet vermeye başlamaktadır.
Lastik servisi ile hizmet sırasında arızalanan veya lastiği patlayan araçlara anında müdahale edebilmektedir. Araç içerisinde hizmet veren servis zaman kaybına engel olmamak ve aracın arızasının giderilmesinin ardından hizmete kaldığı yerden devam edebilmesi için düşünüldü.

Kültür İşleri Birimi

Lapta Belediyesi Kültür İşleri Birimi Belediye sınırlarımız dahilindeki tüm yerleşim yerlerindeki kültürel etkinliklerin düzenlenmesinde görev alan birimdir. Bölgemizin kültür, tarih, doğa ve tüm güzelliklerinin tanıtılması için, olmazsa olmaz festivallerin organize edilmesinde etkin olarak görev üstlenmektedir.
Festivaller ile çeşitli etkinlikler, spor aktiviteleri , dans gösterileri ve birçok konserlerle bölgeye ziyaretçi akını yaşanmaktadır. Burada amaç bölgenin en iyi şekilde tanıtılması ve bölge halkının yarar sağlaması ön planda tutulmaktadır.
Bölge halkının kaynaşması ve sosyalleşmesi adına bisiklet turları, darts turnuvası, satranç turnuvası, tavla turnuvası, doğa yürüyüşleri, eğlence ve oyun günleri, uçurtma şenliği, yüzme yarışları gibi daha birçok turnuva ve yarışmalar düzenlenmektedir.
Belediyeler reformu ile Belediyemize bağlanan 14 köyün sahip olduğu değerleri, özellik ve güzellikleri tanıtmak amacı ile, Lapta Belediyesi köy muhtarlıkları ile ortak çalışmalar sonucunda Lapta Turizm Festivali,  Tepebaşı Medoş Lalesi Festivali, Hisarköy Orkide Festivali, Akdeniz Ayrelli Festivali ve yaklaşık 38 yıl aradan sonra bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Koruçam St. George Festivalini gerçekleştirdi.
Bölgede gerçekleştirilen sergi, konser, açılış, eğlence günleri, indirim günleri gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev alan bölümdür.

Mali İşler Birimi

Lapta Belediyesi Mali İşler Birimi rutin işlerinin yanı sıra, diğer birimlerin hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli finansmanı sağlayan ve harcamaları planlayan bölüm olarak Belediye çalışmalarında etkin bir görev üstlenmektedir. Mali İşler Birimi yıllık bütçenin planlaması, yıllık gelir-gider hesaplamalarının yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve hesap denkliğinin sağlanması, Belediye alacaklarının tahsilatı, personel bilgilerinin kaydı, güncellenmesi, izinlerinin takibi ve maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi işlerini takip etmektedir.

Belediye sınırları dahilinde bulunan taşınmaz malların kaydı, tarhı ve tahsilatlarının gerçekleştiği emlak işleri, belediyenin mal ve hizmet alımlarının ödemelerinin yapılması, bölgedeki işyerlerinin kolluk birimi kontrolleri çerçevesinde işyeri izinlerinin düzenlenmesi gibi  yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde birçok görevleri vardır.

Su İşleri Birimi

Lapta Belediyesi Su İşleri Birimi memur ve teknik personel olmak üzere 23 personelden oluşmaktadır. Öncelikli olarak birim, halkın sağlıklı suyu kesintisiz olarak alması için yeni projeler ve çalışmalarla halka daha iyi hizmet vermek için çalışıyor. İçme suyu boru hattı döşenmesi, bölgelere göre su dağıtımının altyapı çalışmaları, su sayaç bağlantılarının gerçekleştirilmesi, şebekedeki arıza veya patlakların giderilmesi gibi işler, Su İşleri Biriminin görevleri arasındadır.

Bu bölümün bir diğer görevi, bölgelere su dağıtımını düzenlemektir. Özellikle yaz aylarında mevcut suyu kentin tüm noktalarına dönüşümlü ve eşit dağıtarak, halka hizmet vermek için çalışmalar sürdürmektedir.
Lapta Belediyesi geçtiğimiz yıllarda Lapta’da açtığı artezyen kuyusu ile, Lapta’daki su sıkıntısı tamamen ortadan kaldırılırken, yapımı tamamlanan yeni artezyen kuyusu ile, Karşıyaka içme suyu şebekesine takviye yapılarak, Karşıyaka İçme Suyu Tesisilerinden köylere dağıtılan su konusunda genel bir rahatlama olacaktır. Saatte 60 ton su şebekeye katılarak, Karşıyaka’da yaz aylarında oluşabilecek su sıkıntısı ortadan kaldırılacaktır.

Aynı zamanda yıllardır köylerimizde yaşanan su sıkıntısı, Lapta Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu yeni proje ile sona erdi. Akdeniz Köyü’ndeki içme suyu kuyularından çıkan ve hem Akdeniz hem de Tepebaşı, Koruçam, Çamlıbel ve Karpaşa’ya içme ve kullanma suyu olarak verilen suyun aşırı derecede tuzlu olması nedeni ile yıllardır var olan su sıkıntısı Akdeniz İçme Suyu Arıtma Tesisi Projemiz ile son buldu. Projenin tamamlanması ile çeşmelerden içilebilir kalitede su akmaktadır.

Lapta Belediyesi Su İşleri Birimi, kente verilen içme suyunun sağlıklı olmasını sağlamak için de çeşitli çalışmalar yapar, rutin olarak su numuneleri alınarak Devlet Laboratuarında su tahlilleri yapar ve bilimsel normlara göre klorlama işlemini gerçekleştirir. Su İşleri Birimi personeli, kent genelindeki su sayaçlarının kontrolünü ve okunmasını gerçekleştirir. Abonelere ait sayaçlar okunduktan sonra bu bilgiler bilgisayarlara aktarılır. Bilgisayarlarda işleme tabi tutulduktan sonra faturalanır abonelere iletilir, daha sonra da tahsilat yapılır.

Su bölümündeki idari kısım, içme suyu sorunu bulunan bölge ve sokaklardaki sorunları çözmek için projeler hazırlayarak ve ihtiyaca uygun depo ve şebekeleri yaşama geçirmek için çalışmaktadır. Ayrıca bölgede inşa edilen yeni konutların içme suyu bağlantısını sağlayan bölümdür.

Aynı zamanda, atıksu kuyuları için vidanjör hizmeti vermektedir. Bölgedeki vidanjörlerin Çamlıbel Doğal Arıtma Tesisi ve Lapta Atıksu Arıtma Tesisi’ne dökülerek, arıtılması işlerini kontrol eder. Aynı zamanda Çamlıbel Doğal Arıtma Tesisi ve Lapta Atıksu Arıtma Tesislerinin bakım, onarım ve idamesi birimin görevleri arasındadır.

 

Temizlik İşleri Birimi

Lapta Belediyesi Temizlik İşleri Birimi memur ve teknik personel olmak üzere toplam 72 personeli ile Lapta Belediyesi sınırları dahilindeki tüm köylere  hizmet vermektedir.Temizlik İşleri Birimi araç filosunda, 1 adet  tek dingil, 1 adet çift dingil, 2 adet tır, 1 adet yol süpürme aracı, 2 adet dozer, 1 adet çekirge,1 adet skip, 10 adet konteyner  ve 7 adet ekip aracı bulunmaktadır.

Temizlik İşleri Birimi, Lapta Belediyesi sınırları dahilindeki tüm köylerdeki sokaklarda rutin olarak temizlik işlerini sürdürmektedir. Tüm sokaklarda belirli aralıklarla ot temizlikleri gerçekleştirmektedir. Atık su kuyuları için vidanjör hizmeti vermektedir. Bölgemizin geniş bir sahile sahip olması sebebi ile yalnızca yaz aylarında değil, yılın oniki ayında temizlik ekipleri tarafından sahiller temizlenmektedir. Yol kenarlarındaki otlar, araç trafiğinin güvenliliği ve daha temiz ve düzenli kent sağlamak amacı ile düzenli olarak temizlenmektedir.

Günde ortalama 4 tır, 2 çift dingil moloz ve bahçe çöpü toplanmakta ve Güngör Çöplüğü’ne sevk edilmektedir. Bölge halkının kendi bahçesinde yapmış olduğu temizlik sonucunda çıkan bahçe çöpleri, Temizlik İşleri birimine önceden bildirilmek ve personelin belirleyeceği zamanda, personeli belirleyeceği yere bahçe çöplerinin çıkartılması şartı ile Belediyemiz tarafından alınmaktadır. Yol kenarlarına Belediyeye bilgi verilmeksizin çıkartılan bahçe çöpleri için çevre kirliliğine sebep olduğundan ceza yazılmaktadır.
 

İmar ve Bayındırlık İşleri

Lapta Belediyesi İmar ve Bayındırlık İşleri Birimi, memur ve teknik personel olmak üzere toplam 26  personeli ile  imar işleri kapsamında inşaat ruhsat işlerinin takibini, Girne Kaymakamlığı ile istişare içinde sürdürür. Lapta Belediyesi sınırları dahilindeki yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek olan herhangi bir inşaat, bölgenin imar durumu ve özelliklerine göre hazırlamış olduğu proje için önce Şehir Planlama Dairesinden Planlama Onay Belgesi aldıktan sonra, projenin Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis  Odaları Birliği Ortak Vize Bürosu tarafından  incelenip onaylanmasının ardından Girne Kaymakamlığına başvuru yapılarak proje teslim edilir. Lapta Belediyesi, bu aşamada devreye girer ve ilgili inşaatla ilgili görüşlerini Girne Kaymakamlığına bildirerek, ruhsatlandırma şartlarını sunar. İzinsiz yapılaşmalar için denetimlerini sürdürür.

İmar ve Bayındırlık İşleri Birimi, bayındırlık işleri kapsamında,yolların asfalt kaplama, parke döşeme işleri, kaldırımlar, yağmur suyu drenaj projeleri, otoparklar, taş duvarlar gibi bölgenin daha bayındır hale gelmesi için çalışır. Belediye tarafından doğrudan yapılan işler bu birim tarafından yerine getirilirken, ihale yoluyla yapılan işlerin denetimi de ayni birimin sorumluluğu altında bulunmaktadır. Yapımı devam eden işlerin, projeye uygunluğunun kontrolü, maliyet çalışmaları yapılarak, hakediş raporlarının hazırlanması işlerini gerçekleştirmektedir. Bu  şubeye bağlı diğer bir kısım ise park ve bahçelerdir. Bunların planlanması ve hayata geçirilmesinden İmar ve Bayındırlık İşleri Birimi sorumludur. Çiçeklendirme ve ağaçlandırma işleri, parkların düzenlenmesi, budama işleri, çiçek ekimleri,bölgenin yeşillendirilmesi gibi peyzaj çalışmaları bu birim tarafından sürdürülüyor.