Lapta Belediyesi'nin almış olduğu ekonomik tedbirler hakkında açıklama

123456Hükümetlerin belediyelere yönelik duyarsız kalması ve iyileştirici hiçbir olumlu adım atmaması, tüm belediyelerde olduğu gibi Lapta Belediyesi’ni de olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle 2011 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımının 2013 yılında yürürlüğe girmesi ile devlet katkımız 2012 yılına göre daha da geriye düşmüştür. Bu süreç içerisinde günümüze dek gerçekleşen hayat pahalılıkları, maaş artışları, K.D.V.’nin % 5’ten % 16’ya çıkarılması, sokak aydınlatma ücretleri gelirinin belediyelerden alınması, 51/95 sayılı Belediyeler Yasasının tadilatının yapılıp güncelleştirilmemesi ve bunlara benzer örneklerle aylık olarak son üç yıla nazaran 180,000.- TL/ay kaybımız olmuştur.  Bu da bizlerin iki yıldan beridir sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi yatırımlarını yerine getiremez duruma düşmemize neden olmuştur. Bunlardan dolayı da zaman zaman maaş ödemelerinde zorluklar yaşamaya başladık. Bir de üstüne üstlük 2015 yılında  yıllık Devlet katkımızda yaşanan bunca sıkıntılara rağmen % 10.90’lık bir artış olacağı ve bunun da aylık olarak Aralık 2014 ‘e nazaran 2015 yılının tamamına yönelik 56,500.-TL/ay olarak bir artış getireceğini gördüğümüz zaman, gerçekten yıkıldık. Çünkü Ocak 2015 yılında hükümetimiz tarafından % 3.85 civarında bir hayat pahalılığı öngörülmektedir.  Yani yeni yıla başlamadan belediyemize yansıyacak olan 56.500 TL’lik artış fazlasıyla geri alınmış olacaktır. Yıl sonuna kadar da gerçekleşecek olan hayat pahalılıkları ve diğer zamlar ekstrası. 
Belediye Başkanı olarak benim asli görevim, kurumumuzu dimdik ayakta tutmak ve çalışanlarımızın sosyal güvencelerinin yatırımlarını yaparak huzurlu bir personelle bölgemizin kalkınmasını ve halkımızın refahına ve mutluluğuna yönelik çalışmalar yapmaktır. 
Bu nedenle almış olduğumuz birçok tedbir içerisinde belediyenin yapısal durumunu yeniden tesis etme mecburiyeti doğduğundan personel azaltılmasına da gidilmiş ve yasanın ilgili maddesi gereği personelin en az % 20’si ki, bu da 31 (otuz bir) kişiye tekabül etmektedir, işten durdurulmaları hasıl olmuştur. Bu durumdan dolayı, büyük bir vicdani rahatsızlık ve üzüntü duymakta olduğumu itiraf etmek istiyorum. Bazı kesimler gerçekler ortada dururken siyasi menfaat elde etme veya kendi egolarını tatmin etme adına popülizm yapmakta ve propagandalar yürütmektedirler. Ancak doğruyu bulmak, sürdürülebilir bir belediye ve kalkınan bir Lapta bölgesi yaratmak istiyorsak korkularımızla yüzleşmek ve gerçekler ışığında kararlılıkla yürümek gerekmektedir. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ve almış olduğumuz bu tedbirlerden dolayı her ne kadar da eleştiriliyorsak, ilerleyen zamanlarda haklılığımızın ortaya çıkacağını ve büyük bir takdir alacağımızdan hiçbir kuşkum bulunmamaktadır. Esas olan halkımızın genel menfaatleri ve bölgemizin kalkınmasıdır. Bunları kişilere yönelik endekslemek yanlıştır diye düşünüyorum. Kaldı ki birçok kurum, kuruluş, üniversite ve özel sektörle gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmeler neticesinde, işten duranlarımıza yönelik yeni iş imkanları sağladık ve bunları da onlarla paylaştık. Bu nedenle bu uygulamaya tabi olan çalışanlarımızın bu iş imkanlarından faydalanmak istemeleri durumunda sadece bizlere bilgi vermelerinin  yeterli olacağını ifade ettik. Bu anlamda ilk gün itibarı ile 3 (üç) arkadaşımıza yeni iş ortamı sağlamış bulunmaktayız. Ancak bazı siyasi ve art  niyetli kişiler işten durdurulanlara yönelik bulduğumuz işlere gitmemeleri yönünde telkinlerde bulunmakta ve bundan da medet ummaktadırlar. Bunu hiçbir şekilde başaramayacaklardır. Çünkü bu insanlar kullanılmaya müsait insanlar değillerdir. Hepsi de bana yakın insanlar olup tamamını da işe ben aldım. 
İlerleyen zamanlarda ise ekonomik şartlarımızın uygunluğuna göre yeniden belediyemize dönüşleri sağlanabilecektir. 
Hedefimiz 5,500,000.-TL/yıl tasarruf yapmaktır. Lapta Turizm Festivali de bu tedbirler içerisinde yer almaktadır. 
 
 
         FUAT NAMSOY
 LAPTA BELEDİYE BAŞKANI
 

logo blackqr codeSizlere daha yakın olmak ve ihtiyaçlarınızı en kısa zamanda tamamlamak için web sayfamızdan yararlanabilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."

Kampanya ve ek bilgiler için kullanılacak alan...